معرفی دکتر سمامی

دکتر فاطمه سمامی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

– جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی

– دارای بورد تخصصی

– فلوشیپ جراحی زیبایی زنان 

– دارای مدرک کولپوسکوپی و هیستروسکوپی 

 دارای مدرک بین المللی سکس تراپی

– عضو انجمن متخصصین مامایی و زنان ایران

– عضو انجمن باروری و ناباروری ایران