پرده بکارت Hymen

پرده بکارت در زنان بزرگسال غشایی با ضخامت متغیر است و به صورت کم وبیش کامل مدخل  واژن  را احاطه می کند. قطر منفذ پرده بکارت سالم از حد سر سوزن تاابعادی که ورود نوک  یک یا حتی دو انگشت را امکان پذیر می سازد متغیر است.

پرده بکارت بدون سوراخ نا هنجاری نادری است  که در ان مدخل وازن بطور کامل مسدود شده وبیمار دچار احتباس خون قاعدگی  پشت پرده بکارت می شودو درمان ان برش پرده بکارت است

قاعده کلی این است که درجریان نزدیکی جنسی پرده بکارت در چند نقطه پاره میشود وخونریزی خفیفی رخ میدهد.

  پارگی های تصادفی  پرده بکارت  ممکن اسث در اثر عوامل دیگری مانند استعمال تامپون درجریان خونریزی قاعدگی رخ دهند

حتی پارگی مختصر درجریان  استمنا  واستفاده دارویی دیده می شود

گاهی پرده بکارت به شکل حلقوی وانعطاف پذیر می باشد وبا اولین نزدیکی پارگی وخونریزی رخ نمی دهد.

انواع ظاهری  پرده بکارت وجود دارد از نوع بدون پرده .پرده کوتاه  وپرده بکارت هلالی شکل پرده حلقوی وپرده دیواره دار وپرده بکارت غربالی شکل و پرده بکارت باسوراخ ریز و پرده بکارت ضخیم  و پرده بکارت بدون سوراخ

چون در برخی جوامع مانند ایران سالم بودن بکارت نشانه دوشیزگی فرد میباشد ترمیم و بازسازی پرده صورت میگرد که  به دلیل نوع بافت وخونرسانی ان عمل مشکلی می باشد و نیاز به مهارت وتجربه زیادی دارد.

در زنان  حامله پرده بکارت بافت ضخیمی پیدا می کند وبافت پرده بکارت غنی از گلیکوزن است وتغییراتی که در اثر زایمان رخ می دهد کا ملا در پرده بکارت قابل رویت است وپرده بکارت به شکل تکمه های بافتی باقی می ماند.

نظر بیماران دکتر سمامی

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است